Kooditason kommentointi tulee aina tehdä koodiin. Koko koodikantaa on kuitenkin työläs lukea ja etsiä. Monesti tehokkaampaa onkin tehdä erillinen yhteenveto kooditason kommenteista. Sandcastle auttaa tässä .NET-ympäristössä


 

Tarvitsetko kehittämispalveluita?