Kooditason kommentointi tulee aina tehdä koodiin. Koko koodikantaa on kuitenkin työläs lukea ja etsiä. Monesti tehokkaampaa onkin tehdä erillinen yhteenveto kooditason kommenteista. Sandcastle auttaa tässä .NET-ympäristössä

[slideshare id=72539726&doc=sandcastletutorial-170224123616]