Innovaatiopalvelut

Kworkin innovaatiopalvelut on suunniteltu auttamaan organisaatioita analysoimaan ja ymmärtämään kuluttajakäyttäytymisen muutoksia, uusia teknologioita ja mahdollisuuksia. Kworkin asiantuntijaryhmä tunnistaa ja arvioi kanssasi haasteen tai mahdollisuuden ja laatii toimintasuunnitelman sen hyödyntämiseksi.

Monet organisaatiot ovat luoneet kanssamme

Innovaatiopalveluiden tavoitteena on analysoida kuluttajakäyttäytymisen muutos, haaste,  mahdollisuus tai uusi teknologia. Innovaatiopalvelut alkavat yleensä 1-2 työpajalla, joissa tunnistetaan ja määritellään aiheet ja haetaan ymmärrystä aiheen ympärillä. Toisessa vaiheessa luodaan vaihtoehtoisia toimintasuunnitelmia ja ehdotetaan ihanteellista ratkaisua.

”Mahdollisuudet syntyvät, kun sekä teknologia että kulttuuri muuttuvat”

Tartu niihin tänään!

Prosessi

Tutkimus

Ensimmäinen askel palvelumuotoilussa on asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen. Tämä voidaan tehdä haastattelujen, kyselyjen ja muiden tutkimusmenetelmien avulla.

Arviointi

Kun asiakkaan tarpeet on ymmärretty, seuraava vaihe on arvioida tilanne ja luoda kriteeristö. Useita lähestymistapoja ideoidaan ja arvioidaan.

Konseptin kehittäminen

Konsepti luodaan sen jälkeen, kun kriteerit on määritetty ja ihanteellinen lähestymistapa voidaan valita. Tavoitteesta riippuen se voi olla prototyyppi, video tai kokonainen sovellus.

Airbus

Puheentunnistusta laitteessa

Airbusin Critical Communication -yksikkö pyysi Kworkia analysoimaan, ideoimaan ja rakentamaan Tactilon Dabat -järjestelmänsä uusia käyttötapauksia.

Käyttöympäristön ja olemassa olevien sovellusten analysoinnin sekä vaihtoehtoisten ideoiden arvioinnin jälkeen ehdotimme puheentunnistussovellusta, jolla tuetaan raportointia viranomaistehtävien aikana. Puheentunnistus tarjoaa useita mahdollisuuksia ensivasteyksikölle, joiden on sekä pystyttävä raportoimaan nopeasti ja tarkkailtava ympäristöä.

Sovellus esiteltiin vuonna 2018 Münchenissä. Toisin kuin nykyiset sovellukset, jotka käyttävät pilvipalveluja puheentunnistukseen, tämä sovellus käytti avainsanojen tunnistusta laitteessa, äänitallennusta monimutkaisia raportteja varten ja puheentunnistusta yksityisessä pilvipalvelussa turvallisuuden lisäämiseksi.

Finlaysonin taidealue

Interaktiivinen taidegalleriaopas

Finlaysonin taidealue on näyttely Suomen ensimmäisellä teollisuusalueilla 1800-luvulla. Tavoitteena oli luoda uusi kävijäkokemus ja helpottaa liikkumista Finlaysonin taidealueella. Ratkaisumme oli sovellus, joka käytti sisäpaikannusta ja helpotti alueella liikkumista.HERE tarjosi SDK-pohjaisen sisäpaikannusohjelmiston, joka antoi puhuttuja ohjeita alueella liikkumiseen. Tämän seurauksena taidealueen kävijöillä oli mahdollisuus saada mobiilisovelluksen kautta ääniohjeita taidealueesta, jonne he olivat siirtymässä. Sovelluksen konseptiin kuului ”tehtaan alueen haamu”.

Opetusministeriö

Harrastusmahdollisuudet

Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi innovatiivisia ratkaisuja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja vapaa-ajan toimintamahdollisuuksien löytämiseksi. Nuorena harrastustoiminnalla on merkittävä vaikutus syrjäytymisen ehkäisemiseen.

Ratkaisu oli mobiilisovellus, joka käyttää tekoälyä kartoittamaan nuorten kiinnostuksen kohteita, liikkumismahdollisuuksia ja sijaintia ja ehdottamaan heille vapaa-ajanviettopaikkoja heidän lähellään.

Demosovellus toteutettiin mobiilisovelluksena React Native -tekniikalla. Tekoäly toteutettiin pilvipalveluna. Mobiilisovelluksen palvelin toteutettiin .NET Core Web API -rajapinnan avulla.

Valtion rautatiet VR

Päivitetty junakokemus

Mobiilisovelluksia käytetään perinteisesti vain matkalippujen ostamiseen. National Railways halusi selvittää, voidaanko mobiilisovelluksilla parantaa ja päivittää itse matkaa. Kwork teki yhteistyötä Microsoftin kanssa tehdäkseen live-demosovelluksen, jolla osoitetaan monimutkaisten chatbot-sovellusten edut inspiroivien kokemusten luomisessa. Prosessi alkoi työpajalla, jossa luotiin asiakaspolkuja, suunniteltiin asiakaskokemusta ja esiteltiin teknologisia mahdollisuuksia. Chatbot-sovellus rakennettiin auttamaan junien aikataulujen tarkistamisessa luonnollisella kielellä. Junaan noustessaan käyttäjä voi kysyä tyhjiä paikkoja, jos hänellä ei ole ennalta varattua paikkaa. Ravintolavaunuun on asennettu väkimäärälaskuri, joka auttaa matkustajia ymmärtämään, kuinka kiireinen junaravintola on. Hän voi myös selata nykyistä valikkoa kellonajan mukaan. Katso esittelyvideo chatbottien mahdollisuuksista.

Helsingin kaupunki

Ulkomaisia startupeja Helsinkiin

Työpajan tavoitteena on houkutella ulkomaisia startup-yrityksiä Helsingin kaupunkiin. Helsinki haluaa tarjota näille startup-yrityksille kannustavan ja yhteistyöhön perustuvan ympäristön ja auttaa niitä perustamaan ja kasvattamaan liiketoimintaansa Helsingissä. Kansainvälinen tiimimme analysoi nykyiset palvelut ja havaitsi, että palveluita on jo olemassa hämmästyttävän paljon. Ulkomaisten startup-yritysten omistajien keskeisin haaste on, miten löytää palvelut ja miten hyödyntää tukipalveluja kokonaisvaltaisesti. Tiimimme ehdotti Helsingin kaupungille eSummit-sarjaa ja yksityiskohtaisia suunnitelmia siitä, miten sovellus toimii ja integroituu olemassa oleviin kaupunkeihin. eSummits ei koskisi vain Helsingin kaupunkia, vaan se olisi kiinnostava myös startup-yritysten perustajille sisältömarkkinoinnin hengessä. Se myös vakiinnuttaa Helsingin kaupungin aseman yhtenä startup-alan edelläkävijöistä.

AuroraAI

Kansallinen chatbot-alusta

AuroraAI on Suomen ihmiskeskeinen tekoälyohjelma. Tavoitteena on rakentaa Aurora-verkko, joka yhdistää kaikki julkiset ja yksityiset palvelut Suomessa. Yksi pääkomponenteista on Aurora-chatbot, joka toteutetaan avoimen lähdekoodin toteutuksena. Kwork laati AuroraAI-keskustelurobotin määrittelyt.

Raportti löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta: AuroraAI-chatbotin tekniset tiedot

Sanofi

Diagnooseja äänestä

Sanofi etsi kumppaneita digitaalisen lääketieteen ratkaisuja varten ja valitsi Kworin chatbot-pohjaisen avustajan, joka tekee äänipohjaisia diagnooseja, yhdeksi mahdollisista tulevaisuuden tuotteista.

Prosessi: Sanofi valitsi kumppanit innovaatiokilpailun kautta. Kwork valittiin sen asiakasymmärryksen ja tekoälyosaamisen yhdistelmän vuoksi.

Ratkaisu: Avustaja vanhuksille, joka auttaa hoitajia heidän työssään ja tunnistaa mahdolliset muutokset aktiivisuudessa ja äänioireet.