Yrityksemme Kwork Innovaatiot on mukana HIPPA -hankkeessa, jossa tavoitellaan hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla. Sen tavoitteena on haastaa useita yrityksiä tuomaan oman ratkaisunsa palveluasumisen parantamiseksi. Olimme jo ennen tätä pohtineet, mitä meidän ratkaisumme voisi tarjota terveydenhuollolle ja erityisesti hoivapalvelupuolelle.

Kwork Innovaatiot on vuonna 2014 perustettu, tekoäly-, puhe- ja tekstinymmärrysratkaisujen edelläkävijä. Kworkn missiona on auttaa tietokoneita ymmärtämään ihmistä ihmisen kielellä tekstin ja puheen avulla. Tuomme suomen luonnollista kieltä ymmärtävän chatbot -alustan ChatbotPackin kaiken kokoisten yritysten käyttöön. Räätälöimme projektit yrityksen tarpeisiin.

Tavoitteenamme on auttaa asiakasta löytämään digikehittämiskohteensa ja auttaa heitä kehittämään asiakaspalveluaan, potilasneuvontaansa ja/tai sisäistä henkilökunnanvälistä tiedonvälitystä. Meillä on laajat integraatio mahdollisuudet niin tiimiohjelmistoihin, Internet sivuille sekä pikaviestimiin. Yrityksemme prosessi on tietoturva – auditoitu.

Kwork halusi lähteä Hippa -hankkeen myötä selvittämään alan ammattilaisten ja vapaaehtoisten kanssa, miten chatbot -pohjainen ratkaisu voisi olla avuksi terveydenhuollossa, etenkin kotihoidossa ja palveluasumisyksiköissä.

Keväällä Kwork Innovaatiot järjesti oman yhteiskehittelytilaisuuden Metropolialla HIPPA hankkeen koordinoimana teemalla ”Parempaa palveluasumista aktivoivan ja tietoa välittävän chatbotin avulla”. Yhteiskehittelyyn osallistui 14 ammattilaista hoiva-, kuntoutus (toimintaterapeutti ja fysioterapeutti) ja koulutus -alalta.

Pohdimme ryhmissä kysymystä, mitä lisäarvoa chatbot ja puheentunnistus toisi seuraaviin tilanteisiin: ”Asiakkaan pitkät päivät, ”asiakkaan yksinäisyys”, ”asioiden unohtelu”, ”yhteydenpito asiakkaan ja turvaverkon välillä”. Tunnelma tilaisuudessa oli hyvin avomielinen robotiikan tuomille mahdollisuuksille ja keskustelu oli vilkasta. Tilaisuuden jälkeen osallistujilta kysyttiin vielä sähköpostitse palautetta ja ideoita jatkokehitystä ajatellen.

Tilaisuudessa nousi esiin seuraavia mahdollisuuksia puhe/tekstipohjaiselle chatbotille terveydenhuollossa:

Asukkaan näkökulma

Se, millainen chatbot sopii kenellekin asukkaalle, on erilainen. Riippuu paljon asukkaan kunnosta, millaisia palveluita hän tarvitsee. Yhteenvetona voisi sanoa, että puheen avulla itsenäisesti kommunikoiva chatbot voisi hyvin toimia asukkaan aktivaattorina ja omatoimisuuden lisääjänä, jolloin hoitajat voisivat keskittyä asukkaan terveyden hoitoon (lääkkeet, haavanhoito jne.)

Terveydenhuollon ammattihenkilön näkökulma

Omaisen näkökulma

Yrityksenä saimme tilaisuudesta paljon hyvää taustatietoa siihen, millaista palvelua meidän kannattaa lähteä kehittämään yhdessä hoitajien/asukkaan/omaisten kanssa.

Maailmalla on kartoitettu myös chatbotin mahdollisuuksia terveydenhuollossa. Siitä lisää seuraavassa blogissamme.

Mari Kuuttila

Proviisori, JET
Director of Digital Health
Kwork Innovaatiot Oy