Kworkin ohjelmistokehitysprosessi auditoitiin ensimmäisen kerrran 2016.
Valmistautuminen ja tietoturvan dokumentointi vaati noin vuoden työn,
ja tältä ajalta olemme keränneet nostoja alla olevaan esitykseen.

Esitys pidettiin .NET Flux -tapahtumassa 2017.